Solceller Stockholm Soliva Sverige AB - Vi är proffs på solcellsinstallationer samt solcellspaketer Solenergi och solcellsinstallationer, solcellspaketer. Vi monterar/installerar dina solpaneler/solceller.

Soliva Sverige AB har lång erfarenhet inom solenergi vi  erbjuder bland annat professionella installationstjänster såsom solcellspaket samt solfångare. Vi lyssnar alltid på våra kunder och leverantörer. Kontakta oss för en dialog gällande dina funderingar gällande solenergi samt våra solcellspaket 

Soliva Sverige AB - Kontakta oss gällande våra tjänster inom solceller i din villa. Vi är även verksamma i Malmö.

Vi på Soliva har arbetat med solcellsmontering och solenergi i Stockholm samt Malmö. Soliva grundades med en tydlig vision - att erbjuda en trygg och professionell solcellsinstallation till både företag och privatpersoner i Stockholm samt Malmö. Under åren har vi fått mycket förfrågningar gällande solceller till både företag samt privatpersoner. Framgången bakom varför många nöjda kunder väljer att rekommendera oss vidare är för att vi ser arbete inom solceller mer som en passion än ett arbete. När det kommer till solcellsmontering leder vi även internutbildningar som går i linje med de tillverkare och leverantörer vi arbetar med samt även i linje med de fackliga regler som föreligger för solcellsmontering i Malmö och Stockholm. Våra solcellspaket är noggrant uttänkta för att uppfylla varje unika behov våra kunder kräver.

Kontakta oss så berättar vi mer om solenergi samt våra solcellspaket som begäran av kund bland annat innehåller solfångare. Bli en del av en sparsammare samt miljövänligare vardag! 

Leo Björk, Montör

I vårt samhälle blir allt fler medvetna om förnybar energi. Samt intresset för förnybar energi har ökat kraftigt sedan 90-talet, i och med att miljöproblem blir allt vanligare och stigande elpriser likaså. väljer därför allt fler att göra mer miljömässigt kloka val, som många gånger också är bättre för plånboken på lång sikt. Allt ifrån småhusägare till stora företag väljer solenergi som sin främsta elkälla.

En solcellsinstallation kan bidra med en hel del fördelar och är även snällt mot dig och miljön. Har du installerat solceller minskar du exempelvis risken för att påverkas av framtida höjningar av elpriser. Men det är bara en av många positiva saker som solceller bidrar med, här listar vi några fler fördelar som du som vill börja använda dig av solenergi kommer att ta del utav: Med den utveckling vi ser i storstäderna såsom Stockholm samt Malmö kommer ett behov av egenproducerad el vara ett måste då elförsörjningen inte räcker till.

solceller soliva

Kontakta oss via formuläret för att erhålla offert alternativt information

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Solenergi i Stockholm - Rätt val för framtiden!

Du gör ett klokt val både när det gäller klimatet och miljön.

- Solceller kräver ytterst lite underhåll vilket leder till ett bekvämt och smidigt val för dig. 

- Samma sekund som solcellsmonteringen är klar och redo för att börja användas så kommer du producera el som är vänlig för både dig och miljön.

- Du kommer att öka din medvetenhet när det kommer till hur din elkonsumtion faktiskt ser ut. Detta kommer leda till att du kommer få det lättare att dra ner på dina elkostnader. 

- En solcellsinstallation leder till en bättre ekonomi i och med att du gör en långsiktig investering som kommer att hålla i minst 35 år! Solcellerna i sig kommer under åren dra ned hela din elkostnad.

- Inte nog med att solceller i sig är en bra investering. Du kommer även bli erbjuden bättre ränta på banken och utöver det ökar du dessutom värdet på din fastighet. På så vis kommer en solcellsinstallation att ha betalat av sig själv inom åtta till tio år.

Att använda sig av solenergi är överlägset bäst i flera olika användningsområden. Inte nog med att solenergi kan användas som värme och elektricitet - Men du kan även använda solenergi med ett gott samvete. Detta tack vare sin minimala miljöpåverkan.Kontakta oss så berättar vi mer om våra solfångare.

Hur fungerar solenergi?

Solen är en fantastisk energikälla som finns tillgänglig i obegränsad mängd. Den är ett naturligt inslag i vårt liv och den är den viktigaste faktorn för att det ens ska kunna finnas liv på jorden. Genom att tillvara solens strålar kan vi omvandla det till el.

Så här går det till

När solens energirika strålar träffar solcellerna så omvandlas dessa strålar automatiskt till el. Den el som nu producerats i solcellerna är i en form av så kallad likström. Denna el färdas sedan vidare till en inverter, en slags växelriktare, som i sin tur omvandlar denna likström till växelström. Detta är nödvändigt för att överhuvudtaget kunna använda sig av el producerad av solceller i en fastighet. När den matas in i ett elnät behöver den nämligen vara i form av växelström. I och med en solcellsmontering kan det hända att du faktiskt överproducerar el. Om så är fallet kan din elleverantör gratis byta ut din elmätare mot en ny så du kan sälja överproduktionen vidare till din aktuella elleverantör. Om du skulle utsättas för ett strömavbrott kommer din solcellsanläggning per automatisk att sluta fungera. Detta är på grund av att växelriktaren har en säkerhetsfunktion som stänger ner solcellsinstallationen under exempelvis ett strömavbrott. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan installera solceller till din villa eller fastighet tillsammans med eventuella solfångare. Vi är även verksamma i Malmö

På vilket sätt är solcellsenergi lönsamt?

En solcellsinstallation har garanterat två stycken vinnare! Miljön och husägaren. Detta i och med att en solcellsmontering leder till en 100% utsläppsfri el som både påverkar miljön och människan positivt. Husägaren i fråga som använder sig av solenergi får tillbaka alla kostnader i och med att solcellerna betalar av sig själva mellan åtta till tio år.

Vi har samlat fakta rörande solenergi samt solceller i villa för de förutsättningar som finns i dagsläget.

1

Både du som privatperson  eller den som investerar i solenergi via ett företag får ett investeringsbidrag. Investeringsbidraget för solcellsmontering är 30% för en privatperson och 30% för ett företag.

2

Utöver det investeringsbidrag som finns att tillämpa som privatperson vid en solcellsinstallation så går det även att nyttja ROT-avdraget för hela installationen av dina solceller. Det som gäller här är ett schablonsavdrag på 30% (dock max 50.000 SEK) av den totala kostaden. Detta innebär alltså 15% i effektivt avdrag. Man kan dock inte kombinera både ROT-avdraget och solcellsavdraget.

3

Har du en solcellsmontering får du även skatteavdrag om du matar in din överskottsel i elnätet. Detta avdrag gäller 60 öre/kWh men max upp till 30.000 kWh (vilket blir 18.000 SEK per år). Utöver detta gäller det att solcellanläggningen max är på 69 kWh med en huvudsäkring på max 100 A.

4

Tillbaka till överskottselen! Du som producerar el med solenergi i exempelvis i Stockholm samt Malmö får en överskottsel som man kan mata in till din elleverantör. Då får de allra flesta betala ett så kallat spotpris som brukar ligga på 25 - 30 öre/kWh. Detta kan du som ägare av solceller tjäna på. Vi rekommenderar alltid våra kunder att kolla upp med din leverantör innan du säljer din överskottsel.

5

Har du en solcellsinstallation i Stockholm kan du dessutom få elcertifikat för varje 1000 kWh producerad el. Detta elcertifikat är värt cirka 200:- vilket motsvarar 20 öre/kWh. Vill du som har solpaneler få ett elcertifikat måste du ansöka om detta samt investera i en ny elmätare med särskilda funktioner. Detta kan vi på Solcellsmontörerna givetsvis hjälpa er med!

Kontakta oss via formuläret för att erhålla offert alternativt information

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Vi har en lång erfarenhet inom solceller/solenergi, solfångare är ett exempel på en produkt som ofta ingår i ett solcellspaket.

Vi monterar solceller/solpaneler i Stockholm samt i Malmö

 

Vi på Solceller Stockholm, Soliva Sverige AB ser till att du får dina solpaneler installerade snabbt och smidigt - I hela Stockholmsområdet samt Malmö. Har du funderat på att skaffa solceller / solpaneler till din båt eller villa/fastighet och är nu i behov av installation av solpanelerna?  Vi på Solceller Stockholm, Soliva monterar dina solpaneler samt installerar solcellerna i din villa. Det spelar ingen roll vad den aktuella byggnaden har för tak. Vill du installera solpaneler på papptak, tegeltak, plåttak eller i din villa så är det bara att kontakta oss vi har lång erfarenhet inom solenergi. Ring oss så berättar vi mer om våra solcellspaketer.

Att installera Solceller / Solpaneler är den nya eltrenden för din villa! Visste du att mängden solcellsinstallationer har skjutit i taket de senaste åren, och att kurvan beräknas fortsätta uppåt! Häng på den miljövänliga och sparsamma trenden och installera solpaneler / solceller du också! - Redan idag kan du kontakta oss för att ta reda på mer om hur du enklast installerar solceller på ditt papptak, tegeltak eller plåttak på din villa.

Genom att installera solpaneler / solceller på din båt eller villa så spar du in pengar varje månad. Även under vintern kan man till viss del försörja sig på sina solpaneler/solceller. Dock är antalet soltimmar betydligt kortare än på sommarhalvåret men installerar du solceller på ditt tak så kommer månadsutgifterna vara betydligt lägre. Vi rekommenderar våra kunder att man från dag ett installerar sina solceller/solpaneler eller solfångare på din villa alternativt på den fastighet du ombesörjer.

Installera solceller på papptak  

Installera solcellerna på förrådets papptak alternativt i din villa. Du kan även installera garagets papptak eller om du kanske har papptak på din bostad. Att installera solceller på din villa är lika enkelt som på vilket annat tak som helst!

Kontakta oss redan idag för information om pris för installera solceller på ditt papptak!

Installera solpaneler på plåttak!

Installation av solceller i din villa är det mest vanliga åtaganden vi får. Vi installerar även solpaneler åt företag. Vi jobbar med dig som villaägare samt dig som äger stora lagerlokaler med plåttak. Vi åtar oss även uppdrag från skolor som har plåttak eller eventuellt bostadsrättsföreningar som vill installera solpaneler på lägenhetshus med plåttak.

Genom att installera solceller på ditt plåttak kan du som har stora takytor spara enorma mängder på elkostnaderna framöver.

Kontakta oss redan idag för information om pris för installera solceller på ditt plåttak. Vi kan det här med solenergi.

Installera solpaneler på tegeltak

Att installera solpaneler på tegel är vanligt när det kommer till solcellsinstallationer på bostadshus så som villa och radhus. Genom att installera solceller innebär detta självklart inte att man skadar tegeltaket eller utsätter tegeltaket för slitage. 

Kontakta oss för information om pris för installera solpaneler på ditt tegeltak!

Monteringen av dessa solceller på din båt eller villa sker snabbt och enkelt och på ett säkert sätt! Vi använder den bästa utrustningen och verktygen för att personal och personer i området och att taket i sig inte ska komma till skada. Vi jobbar i alla väder och temperaturer vilket gör att säkerheten kommer först när vi ska montera solpanelerna på ditt papptak, plåttak eller tegeltak! Efter monteringen av solpanelerna på din båt eller villa följer en installation av solcellerna samt instruktion till dig som ägare av taket för att du ska ha full koll på hur det fungerar, och exakt varför just du sparar in dessa summor på elen varje månad. och på vilket sätt du bidrar till en bättre miljö! Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan installera solceller i din villa.

Solceller Stockholm Soliva Sverige AB har monterat solpaneler i hela stockholmsområdet sedan Robert Nilsson startade företaget år 2018! Idag jobbar ett team dagligen med att montera solpaneler och med installationen av dessa solceller runtom i Stockholm och Skåne - för att du ska få ner priset på din elräkning! - Samtidigt som du gör ett klimatsmart val när du monterar upp solpaneler!