Solceller Stockholm - Solenergi och solcellsinstallationer

Solcellsmontörerna har varit aktiva sedan 2012 med en vision om att erbjuda professionella installationstjänster inom solenergi. Vi lyssnar alltid på våra kunder och leverantörer samt att vi ständigt ser över marknaden för att kunna ta till oss vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre i framtiden.

 

 

Solcellsmontörerna - Din solcellsmontör i Stockholm!

Vi på Solcellsmontörerna har arbetat med solcellsmontering och solenergi i Stockholm sedan 2012. Företaget grundades med en tydlig vision - att erbjuda en trygg och professionell solcellsinstallation till både företag och privatpersoner i Stockholms-området. Under åren har vi fått installera solceller till över 50 olika och unika kunder vilket innebär att vi installerat över 500kW! Tack vare många nöjda kunder när det kommer till solcellsmontering leder vi idag även internutbildningar som går i linje med de tillverkare och leverantörer som vi arbetar med men också i linje med de fackliga regler som föreligger för solcellsmontering i Sverige och Stockholm.

Vi monterar och installerar dina solceller!

solceller stockholm

Rafael Kurtson, VD/Ägare

solceller stockholm

Niclas Lindberg, Arbetsledare

solceller stockholm

Dash, Montör

Solceller Stockholm

Lukas Moberg, Montör

Solceller Stockholm

Jonathan, Montör

Solceller Stockholm

Fredrik Holst, Montör

Solceller Stockholm

Leo Björk, Montör

Vi har hjälpt över 100 nöjda kunder och har installerat över 1megawatt solceller (1MkW)!

Hör av dig redan idag om du vill bli en del av en sparsammare och miljövänligare vardag!

Solenergi i Stockholm - Rätt val för framtiden!

Allt fler blir i dagens samhälle blir allt mer medvetna och intresset för förnybar energi har ökat kraftigt sedan 90-talet. I och med att miljöproblem blir allt vanligare och stigande elpriser likaså - väljer därför allt fler att göra mer miljömässigt kloka val, som många gånger också är bättre för plånboken på lång sikt. Allt ifrån småhusägare till stora företag väljer solenergi som sin främsta elkälla. En solcellsinstallation kan bidra med en hel del fördelar och är även snällt mot dig och miljön. Har du installerat solceller minskar du exempelvis risken för att påverkas av framtida höjningar av elpriser. Men det är bara en av många positiva saker som solceller bidrar med, här listar vi några fler fördelar som du som vill börja använda dig av solenergi kommer att ta del utav:

Du gör ett klokt val både när det gäller klimatet och miljön.

- Solceller kräver ytterst lite underhåll vilket gör det till ett bekvämt och smidigt val för de allra flesta. 

- Samma sekund som solcellsmonteringen är klar och redo att börja användas så kommer du producera el som är vänlig för både dig och miljön.

- Du kommer att öka din medvetenhet när det kommer till hur din elkonsumtion faktiskt ser ut. Detta kommer leda till att du kommer få det enklare att dra ner på elkostnader samt att förbruka el eftersom du kommer rannsaka dig själv och dina val.

- En solcellsinstallation leder till en bättre ekonomi i och med att du gör en långsiktig investering som kommer att hålla i minst 35 år! Solcellerna i sig kommer under åren dra ned hela din elkostnad.

- Inte nog med att solceller i sig är en bra investering. Du kommer även bli erbjuden bättre ränta på banken och utöver det ökar du dessutom värdet på din fastighet. På så vis kommer en solcellsinstallation att ha betalat av sig själv inom 15 år.

Att använda sig av solenergi är överlägset bäst i flera olika användningsområden. Inte nog med att solenergi kan användas både för att utvinna värme och elektricitet - du kan även använda solenergi med gott samvete tack vare sin minimala miljöpåverkan och med alla sina ekonomiska fördelar!

Hur fungerar solenergi?

Solen är en fantastisk energikälla som finns tillgänglig i obegränsad mängd och överallt runt omkring oss. Den är ett naturligt inslag i vårt liv och är den viktigaste faktorn för att det ens ska kunna finnas liv på jorden. Genom att tillvarata solens strålar kan vi omvandla det till el genom mycket enkla medel. 

Så här går det till mer exakt:

När solens energirika strålar träffar solcellerna så omvandlas dessa strålar automatiskt till el. Den el som nu producerats i solcellerna är i en form av så kallad likström. Denna el färdas sedan vidare till en inverter, en slags växelriktare, som i sin tur omvandlar denna likström till växelström. Detta är nödvändigt för att överhuvudtaget kunna använda sig av el producerad av solceller i en fastighet. När den matas in i ett elnät behöver den nämligen vara i form av växelström. I och med en solcellsmontering kan det hända att du faktiskt överproducerar el. Om så är fallet kan din elleverantör gratis byta ut din elmätare mot en ny så du kan sälja överproduktionen vidare till din aktuella elleverantör. Om du skulle utsättas för ett strömavbrott kommer din solcellsanläggning per automatisk att sluta fungera. Detta är på grund av att växelriktaren har en säkerhetsfunktion som stänger ner solcellsinstallationen under exempelvis ett strömavbrott.

På vilket sätt är solcellsenergi lönsamt?

En solcellsinstallation har garanterat två stycken vinnare! Miljön och husägaren. Detta i och med att en solcellsmontering leder till en 100% utsläppsfri el som både påverkar miljön och människan positivt. Husägaren i fråga som använder sig av solenergi får tillbaka alla kostander i och med att solcellerna betalar av sig själva mellan 10- 15 år. Inte nog med det, som vi tidigare nämnde så påverkas även din ränta. Detta på grund av att under denna tidsperiod så kommer du få 5-8% ränta på din investering. Skulle elpriserna stiga som kommer alltså även räntan att stiga!

Vi har samlat fakta angående för de förutsättningar som finns i dagsläget, år 2016:

1

Både du som privatpersone eller den som investerar i solenergi via ett företag får ett investeringsbidrag. Investeringsbidraget för solcellsmontering är 20% för en privatperson och 30% för ett företag.

2

Utöver det investeringsbidrag som finns att tillämpa som privatperson vid solcellsinstallation så går det även att nyttja ROT-avdraget för hela installationen av dina solceller. Det som gäller här är ett schablonsavdrag på 30% (dock max 50.000 SEK) av den totala kostaden. Detta innebär alltså 15% i effektivt avdrag.

3

Har du en solcellsmontering får du även skatteavdrag om du matar in din överskottsel i elnätet. Detta avdrag gäller 60 öre/kWh men max upp till 30.000 kWh (vilket blir 18.000 SEK per år). Utöver detta gäller det att solcellanläggningen max är på 69 kWh med en huvudsäkring på max 100 A.

4

Tillbaka till överskottselen! Du som producerar el med solenerg i Stockholmi och får överskottsel kan som sagt mata in detta i elnätet till din elleverantör. Då får de allra flesta betala ett så kallat spotpris som brukar ligga på 25 - 30 öre/kWh. Detta kan du som ägare av solceller tjäna på att kolla upp med din leverantör innan du säljer din överskottsel. Det finns nämligen de leverantörer som betalar upp till 1 krona per kWh.

5

Har du en solcellsinstallation i Stockholm kan du dessutom få elcertifikat för varje 1000 kWh producerad el. Detta elcertifikat är värt cirka 200:- vilket motsvarar 20 öre/kWh. Vill du som har solpaneler få ett elcertifikat måste du ansöka om detta samt investera i en ny elmätare med särskilda funktioner. Detta kan vi på Solcellsmontörerna givetsvis hjälpa er med!

Är det här något för dig? Kontakta oss redan idag! Vi kan det här med Solceller!