Skip to content

Vi tar hand om hela projektet, från ide till installation och ser även till att du kan börja spara pengar redan sekunden efter din solcellsinstallation

Att tänka på innan du skaffar ett solcellspaket. Vi är proffs på solcellsinstallationer!

Annat viktigt att ta reda på innan du anlitar någon för solcellsmontering i Stockholm är:

Viktigt att tänka på vid en solcellsinstallation är att den inte har någon driftkostnad. Detta innebär att energipriset kommer att bestämmas och regleras av den kapitalkostnad som föreligger. Både låg ränta och dessutom en lång amorteringstid kommer i slutändan förmodligen med största sannolikhet att lösa sig för ägaren i fråga. Solceller är det enda av energislag som faktiskt har en fast kostnad under installationstiden - för att sedan komma att bli helt gratis när anläggningen blivit betald. Så vad väntar du på? Kontakta oss redan idag för en konsultation - så du kan komma igång med din solcellsanläggning inom kort och på så vis både spara pengar - och göra ett gott val för miljön!

Du behöver ta reda på din exakta elanvändning per år och då främst under sommarhalvåret. Då ska du räkna in huvudsäkring och elcentral.

Finns det en lämplig plats att faktiskt montera solcellerna? Samt har du en bra och lämplig plats att montera växelriktaren? Den behöver vara i nära anslutning till en elcentral.

Har du koll på hur man bör eller kan koppla in en solcellsanläggning?

Många gånger behöver man ta hjälp av någon som är expert på området eller en erfaren leverantör. Här hjälper vi på Soliva Sverige AB gärna dig att ta ett steg i rätt riktning!

 

Via formuläret se nedan kan du komma i kontakt med oss

 

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Är du osäker på vilken typ av solcellsinstallation som bäst tillgodoser dina behov av solenergi så tveka inte att ta kontakt med oss!

Efter ett par år i branschen har vi blivit experter på att se enskilda individers och företags behov av olika typer av solcellsmonteringar. Vi tar alltid fram ärliga offerter och erbjuder dessutom alltid en förstklassig service till alla våra kunder! 

Solvärme och solel - vad är skillnaden?

Solvärme - Är en solfångare som genererar värme och brukar främst användas på platser där behovet av värme stämmer överens med den solstrålning som faktiskt finns att ta tillvara på. Exempel på detta är exempelvis byggnader och anläggningar som har varmvattenbehov under sommarhalvåret! Ett sommartorp är alltså ett perfekt objekt för solcellsinstallation! Om du som sommarhusägare dessutom har en möjlighet att kombinera solenergi i form av solvärme tillsammans med biobränslen är det extra instressant. I detta fal kan du få 100% förnybar värmeförsörjning där solvärmen står för värmeförsörjningen under sommarhalvåret i och med att en biobränselanläggning har en lägre verkningsgrad just precis då. Solel - En solcellsinstallation kommer i sin tur att generera elektricitet och solceller är då främst intressanta i de fall där elbehoven stämmer överens med tillgänglig solkapacitet och strålning, till skillnad från solvärme där behovet av värme ska stämma överens med solens strålar. Att använda sig av solel är främst intressant i de fall där ledningsbunden elektricitet saknas eller inte av någon anledning går, eller är för dyr för, att applicera. Detta kan alltså innebära båtar och husvagnar för privat bruk eller exempelvis en fyr eller kanske en elnätsövervakning. Detta innebär att även denna typ av elektricitet är främst lämpad under sommarhalvåret.

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss - redan idag!